Artikel Daisy Mertens over kwalitatief goede feedback

Mertens_feedbackIn oktober werd Daisy Mertens verkozen tot Leraar van het Jaar 2016 in het primair onderwijs. Zij schreef in februari 2013 een artikel dat in JSW is gepubliceerd over kwalitatief goede feedback voor leerlingen: ‘Heel erg goed is niet goed genoeg!’ Je kunt dit artikel gratis lezen. Hieronder legt Mertens uit wat feedback voor haar onderwijspraktijk en persoonlijke ontwikkeling betekent.  

Mertens: ‘Feedback is een begrip en bovenal een belangrijk middel wat me sinds ik de Master Leren en Innoveren startte al bezighoudt. Uit de theorie en mijn eigen ervaring blijkt dat het invloed heeft op de leerprestaties van kinderen. Tevens heeft het invloed op de relatie tussen de leerkracht en de leerling. Daaruit vloeit voort dat bovendien het competentiegevoel en de autonomie zich ontwikkelen. Het stellen van open vragen zijn een leidraad voor mijn onderwijs: ‘Wat zou jij willen?’, ‘Wat maakt dat je hiervoor kiest?, ‘Welke strategie gebruik je en waarom?’, ‘Denk aan het stellen van de vraag voor het lijdend voorwerp’ en ‘Hoe zou je het kunnen oplossen?’’

‘Niet alleen de kinderen beantwoorden deze vragen, maar deze stel ik ook aan mezelf. Tussen de lessen door, na een instructie, aan het eind van de dag en in een (lastige) situatie. Dit maakt dat ik continue op zoek ben naar de kwaliteit van mijn onderwijs; op klassen-, school- en maatschappelijk niveau’, vervolgt Mertens. ‘Dit reflecteren en evalueren vormt samen met het tegemoetkomen aan de psychologische basisbehoeften de kern van mijn onderwijs.’

‘Het is een dagelijks proces van bewust worden, steeds mijn visie helder voor ogen houden en mezelf kwetsbaar opstellen. Dit doe ik door gesprekken met collega’s, feedback te vragen aan kinderen en ouders, te blijven observeren en (sinds kort) mijn reflecties op te schrijven in de vorm van blogs en artikelen’, legt Mertens uit. ‘Zie het als een soort dagboek en kompas voor mijn professionele ontwikkeling als juf, educatief partner en mens waarmee ik ook anderen hoop te inspireren!’