Begeleiden van leerprocessen

pp.18-21_Rohaan & Biesmans_JSW februari 2018_VragenOnderzoekend en ontwerpend leren wordt steeds vaker toegepast in het basisonderwijs. Wat is de rol van de leerkracht als begeleider van onderzoekend en ontwerpend leren in de klas? Welke leerkrachtvaardigheden komen daarbij kijken? Welke rol spelen zelfsturing, motivatie en mindset van leerlingen? En hoe kun je de verwondering en nieuwsgierigheid van je leerlingen stimuleren?

Onderzoekend en ontwerpend leren is een vorm van actief leren waarbij een stappenplan, een onderzoeks- of ontwerpcyclus, wordt gevolgd. Bij actief leren spelen zelfsturing, motivatie en mindset van de leerling een belangrijke rol. Zelfgestuurd leren is leren waarbij leerlingen zelf hun leerprocessen aansturen. Door als leerkracht de verantwoordelijkheid voor het leerproces te delen, bevorder je de zelfsturing van leerlingen. Het bewuster kunnen sturen en regelen van het eigen leren maakt de transfer van de opgedane kennis gemakkelijker. Om zelfgestuurd te kunnen leren, hebben leerlingen metacognitieve leerstrategieën nodig. Leerlingen moeten daarvoor in staat zijn om hun leerprocessen te kunnen plannen en controleren.

Zelfsturing
Zelfsturing wordt beïnvloed door motivatie. Hoe gemotiveerder een leerling is, hoe beter hij in staat zal zijn om zijn leerproces zelf aan te sturen. In de ‘zelfdeterminatietheorie’ van Ryan en Deci wordt onderscheid gemaakt tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie (Van den Bergh & Ros, 2015; Dochy, Berghmans, Koenen, & Segers, 2015). Wanneer een leerling extrinsiek gemotiveerd is, betekent dit dat hij iets doet omdat een ander dat van hem verlangt. Bij intrinsieke motivatie doet een leerling iets omdat hij dit zelf graag wil. Intrinsiek gemotiveerde leerlingen blijken de leerstof beter te onthouden en meer te verdiepen. Actief leren stimuleert de intrinsieke motivatie, omdat leerlingen zelf actief aan de slag kunnen met dingen die aansluiten bij hun eigen interesses.

Intrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie wordt ook beïnvloed door de mindset van de leerling. De ‘mindset theorie’ van Dweck (2015). Zij zegt dat er twee type ‘mindsets’ bestaan: de statische (fixed) en op groei gerichte mindset (growth). Leerlingen met een op groei gerichte mindset geloven dat intelligentie ontwikkelbaar is en presteren beter dan leerlingen met een statische mindset. Leerlingen met een op groei gerichte mindset zijn meer intrinsiek gemotiveerd om te leren. Ook de mindset van de leerkracht heeft grote invloed op de leerprestatie. Als een leerkracht ervan overtuigd is dat zijn leerlingen alles kunnen leren als ze er maar moeite voor willen doen, ontwikkelen de leerlingen zich ook beter.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.