Een eigen schrijfleerlijn

pp.40-43_Peltenburg ea_JSW maart 2017_LeerlijnOm een impuls te geven aan het schrijfonderwijs is basisschool De Buitenburcht in Almere samen met de Marnix Academie in Utrecht een onderzoek gestart. In dit gezamenlijke onderzoekstraject geven leerkrachten zelf invulling aan hun schrijflessen en vinden hiervoor inspiratie en ondersteuning in een zelf ontwikkelde schrijfleerlijn.

De ambitie van basisschool De Buitenburcht is om het schrijven van teksten (in de context van de basisschool ook wel ‘stellen’ genoemd) de kern te laten zijn van het taalonderwijs. Communiceren, waaronder het schrijven van teksten, wordt op De Buitenburcht als de belangrijkste functie van taal beschouwd. Het uitgangspunt is dat het schrijfonderwijs betekenisvol moet zijn voor leerlingen. Daarom wordt het schrijven van teksten gekoppeld aan de thema’s waarmee schoolbreed wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld ‘Verkeer’. In de zoektocht naar het vernieuwen van het schrijfonderwijs, waarbij het gebruik van de taalmethode werd losgelaten, zijn vijf leerkrachten en de schoolleider met onderzoekers van de Marnix Academie als onderzoekspartner een Research & Design-groep (R&D-groep) gestart om samen onderzoek te doen naar de vraag: hoe kan worden vormgegeven aan betekenisvol schrijfonderwijs?

Behoefte aan een eigen schrijfleerlijn
Op basis van een diepte-interview met leerkrachten van De Buitenburcht werd duidelijk dat zij behoefte voelden aan houvast bij het ontwerpen en plannen van hun schrijflessen. Zo waren de leerkrachten zich ervan bewust dat ze meer variatie in type schrijfopdrachten zouden kunnen bieden. Ze constateerden dat ze hun leerlingen vaak verhaaltjes lieten schrijven en dat ze niet altijd scherp hadden aan welke vormeisen die verhalen moesten voldoen in de verschillende bouwen. Bovendien waren de leerlingen zichtbaar weinig betrokken bij het uitvoeren van schrijfopdrachten en weinig gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. De leerkrachten hadden sterk de behoefte om zelf op basis van bestaande (theoretische) inzichten en leerlijnen een eigen leerlijnoverzicht te maken vanuit een gevoel van eigenaarschap. Het antwoord op de vraag naar houvast bij het vormgeven van betekenisvol schrijfonderwijs werd daarom gezocht in het in de R&D-groep gezamenlijk zelf ontwikkelen van een praktische schrijfleerlijn. Er werd voor gekozen om deze leerlijn te baseren op tekstgenres.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.