Het belang van toetsen bij Engels

pp.40-43_Bos ea_JSW februari 2017_EindtoetsUit de verdiepingsfase van Platform Onderwijs2032 blijkt een grote behoefte naar een betere aansluiting van het vak Engels in de overgang van het primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs. De overdracht is tot nu toe vaak beperkt, dat heeft mede te maken met de manier van toetsing bij Engels. Zo worden de eindtermen Engels vaak niet getoetst, met als gevolg dat het precieze uitstroomniveau van de leerlingen niet inzichtelijk is. Tijd om het belang van toetsing van het Engels in het basisonderwijs onder de loep te nemen.

‘Als ik later groot ben, kan ik goed met mensen uit andere landen communiceren’, ‘Het is handig voor de middelbare school’ of ‘Straks kan ik Engelse films zonder ondertiteling kijken’. De leerlingen van de Edese Schoolvereniging (ESV) noemen genoeg redenen waarom Engels op de basisschool belangrijk is. Veronica Herkendaal, bovenbouwcoördinator Engels en leerkracht groep 8 op de ESV, weet het zeker: ‘Het is een cadeautje voor leerlingen als ze zich op jonge leeftijd kunnen redden in het Engels.’ Daarnaast vinden ook de leerlingen op de ESV het belangrijk dat Engels getoetst wordt. Waarom? ‘Omdat als het goed gaat, je zo door kunt gaan. Als dat niet zo is, weet je waaraan je harder moet werken’, zegt één van hen.

Engels op de basisschool
De ESV is een vvto-school (vvto staat voor vroeg vreemdetalenonderwijs). Dit betekent dat de leerkrachten Engels geven vanaf groep 1 en maximaal 15 procent van de tijd in het Engels lesgeven. Het streven is om op deze manier een basis voor de Engelse taalvaardigheid te leggen, zodat de leerlingen goed voorbereid zijn op de internationale samenleving. Daarnaast is de school in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Earlybird. Dit betekent dat de ESV de Engelse taal breed toepast in haar onderwijs. Leerlingen maken zich het Engels op een natuurlijke manier eigen. In de onderbouw van de ESV leggen ze de focus op de receptieve vaardigheden (lezen en luisteren). Naarmate de leerlingen ouder worden, verschuift deze focus langzaamaan ook naar de productieve vaardigheden (schrijven, spreken en gesprekken).

Taalvaardigheidsniveaus
Herkendaal merkt dat de Engelse taalvaardigheidsniveaus tussen leerlingen erg verschillen. Eén van de redenen hiervoor is dat leerlingen tegenwoordig steeds meer Engels horen buiten school. Het is niet meer weg te denken van de televisie, YouTube, games en social media. Hierdoor leren leerlingen Engels op een andere manier dan vroeger en dus niet alleen vanuit de lessen op school. De ene leerling hoort en/of spreekt vaker Engels buiten school dan een andere leerling. Dit maakt het lastig voor leerkrachten om zicht te houden op waar de leerlingen staan en om te differentiëren. Het is de kunst voor scholen hier flexibel mee om te gaan. Om de groei van de leerling te optimaliseren, is het van belang te weten welke vaardigheden de leerling al onder de knie heeft en aan welke vaardigheden hij nog moet werken. Om de individuele voortgang van de leerlingen goed in beeld te brengen, nemen ze op de ESV methodetoetsen af. Op die manier krijgen ze inzicht in waar de leerlingen staan, waar nog ontwikkeling nodig is en kan de school gericht werken aan het onderwijs Engels.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.