In rekengesprek mét de leerling

pp.06-09_Kaskens_JSW februari 2018_BureauIn het onderwijs wordt veel gesproken over leerlingen en te weinig mét leerlingen. Een rekengesprek, met een actieve rol van de leerling, kan een effectief middel zijn om de onderwijsbehoeften van leerlingen op rekengebied te achterhalen. Het levert bovendien direct handvatten op voor het dagelijks afstemmen van het leerkrachthandelen op wat leerlingen nodig hebben om verder te komen in hun rekenontwikkeling. Maar hoe geef je in de praktijk vorm en inhoud aan een rekengesprek?

Een derde deel van de leerkrachten vindt het lastig om instructie en verwerking af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen (Inspectie van Onderwijs, 2010). De eerste stap naar afstemming kan het benutten van beschikbare gegevens zijn, zoals analyseren van toetsgegevens, data van digitale programma’s en dagelijks rekenwerk. In de praktijk worden deze gegevens nog onderbenut en de leerling zelf wordt bij dit proces niet betrokken. Het voeren van een rekengesprek heeft als doel om in dialoog met de leerling zicht te krijgen op het leerproces en leerpotentieel en de onderwijsbehoeften bij rekenen te achterhalen. In een rekengesprek dat het karakter heeft van een mathematics dynamic assessment (Allsopp et al., 2008) krijgt de leerkracht informatie over zowel rekenbeleving, rekenniveau en inzicht in de redeneer- en oplossingsprocessen van de leerling.

Onderwijsbehoeften in beeld brengen
Inmiddels zijn al veel positieve ervaringen opgedaan met rekengesprekken met een handelings- en oplossingsgericht karakter (Kienhuis, Roerdink, & Goei, 2013; Kaskens, 2016). Leerkrachten geven aan de gesprekken waardevol en effectief te vinden en leerlingen ervaren het als prettig. De leerkracht krijgt de onderwijsbehoeften van de leerling scherp in beeld en input voor afstemming van het dagelijks handelen bij rekenen gericht op gestelde onderwijsdoelen. Enkele ervaringen van leerkrachten die rekengesprekken voerden:
• ‘Ik heb nieuwe inzichten gekregen over het rekenen van een leerling. Ik ben er onder andere achter gekomen dat hij moeite heeft met het toepassen van de rijgstrategie.’
• ‘De rekensterke leerlingen gaven aan behoefte te hebben aan meer uitdagende opdrachten en ook opdrachten waarbij ze meer eigen inbreng hadden, bijvoorbeeld iets onderzoeken.’
• ‘De leerling vertelde waarom zijn opa hem zo goed kon helpen bij rekenen: opa legde duidelijk uit, tekende erbij en liet hem rustig nadenken.’

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.