Plezier in leren aanwakkeren

pp.32-35_Wiedemeyer_JSW juni 2017_GewaardeerdThomas is een leerling in de bovenbouw en heeft een bovengemiddelde intelligentie. Aan het begin van het schooljaar werkt hij hard aan de opdrachten, maar verder in het schooljaar vertoont bij steeds meer storend gedrag. De ouders van Thomas geven tijdens een oudergesprek aan dat hij helemaal geen zin meer heeft in school en alles maar saai vindt. Hoe zorg je er als leerkracht voor dat leerlingen als Thomas weer gemotiveerd in de klas zitten?

In april 2017 verscheen het rapport de Staat van het Onderwijs 2015/2016. Hierin concludeert de Onderwijsinspectie dat de basisschoolleerling in Nederland minder gemotiveerd is dan in andere landen. Leerlingen lijken zelfs minder prestatiegericht te zijn dan in andere landen (Inspectie van Onderwijs, 2017a). Plezier in leren, interesse en motivatie hebben hun invloed op de prestaties van leerlingen (Feskens, Kuhlemeier, & Limpens, 2016). Om een antwoord te krijgen op de vraag waarom Thomas geen zin in school heeft, zal de leerkracht zich eerst in de achterliggende theorie van motivatie moeten verdiepen om te onderzoeken of er sprake is van een motivatieprobleem. Vervolgens zal de leerkracht moeten uitzoeken wat Thomas nodig heeft om weer gemotiveerd in de lessen te zitten.

Ze zijn gewoon lui!
Om tot leren te kunnen komen, is het belangrijk dat de leerling gemotiveerd is. Deci en Ryan (2000) stellen dat bij intrinsieke motivatie de zelfregulatie of zelfsturing heel bewust plaatsvindt, wat leidt tot leren van hoge kwaliteit. Op het moment dat dit bereikt wordt, wordt er gesproken over ‘deep learning’. Deze self-determination theory gaat ervan uit dat ieder kind beschikt over een intrinsieke drang om zijn omgeving te ontdekken en te begrijpen. Het zorgt voor nieuwsgierigheid, leergierigheid en intrinsieke motivatie, die vervolgens leiden tot groei en ontwikkeling (Verbeeck, Van Den Hurk, & Van Loon, 2013). De drie basisbehoeften waarvan Deci en Ryan uitgaan, zijn de relatie, competentie en autonomie. Als één van deze drie basisbehoeften niet vervuld kan worden, kan dit de intrinsieke motivatie van de leerling behoorlijk belemmeren, zoals bij Thomas het geval is.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.