Vakken in het Engels

pp.06-09_Bodde_JSW januari 2018_ThemaContent and Language Integrated Learning (CLIL) is in opmars in het basisonderwijs. Hoe kun je verantwoord en praktisch met primary CLIL werken naar gedifferentieerde taalvaardigheidsniveaus van de leerlingen? Wat levert het combineren van taal en vakinhoud op?

Over de hele wereld wordt CLIL toegepast. Ook in het basisonderwijs is primary CLIL aan een voorzichtige opmars begonnen. Primary CLIL wordt al automatisch toegepast op vvto-scholen die onderbouwthema’s in het Engels aanbieden en geen aparte Engelse lessen meer geven. Omdat het niet logisch is om daarna in de middenbouw weer traditionele lessen Engels te gaan geven, willen steeds meer vvto-scholen in de midden- en bovenbouw doorgaan met Engels op een manier die aansluit op de aanpak in de onderbouw. Engels hoeft dan geen geïsoleerd vak meer te zijn, maar wordt gecombineerd met thema’s en onderwerpen die aansluiten bij de leeftijd van de leerlingen.

Taal en vakinhoud leren
Primary CLIL is niet moeilijk, maar er liggen wel een aantal principes aan ten grondslag. CLIL heeft als onderscheidend kenmerk dat de leerlingen tegelijkertijd de taal en vakinhoud leren en daarbij samenwerken in interactie met elkaar: learn to use a language and use the language to learn (Marsh, 2000; Mieras, 2012). Met primary CLIL zijn de leerlingen in de gewone lestijd in het Engels bezig, als onderdeel van het totale leerproces. Bovendien worden ze door de systematiek van CLIL uitgedaagd om Engels te gebruiken in communicatieve, realistische en betekenisvolle contexten.

Drie niveaus
Ik onderscheid drie niveaus van primary CLIL zoals die in de praktijk worden toegepast: light, medium en real CLIL.
• Bij light CLIL worden als (start)experiment in het eerste invoeringsjaar van vvto onderwerpen in de Engelse les of in een project verwerkt op het moment dat ze bij een bepaald vak worden aangeboden, bijvoorbeeld projecten over de seizoenen of feestdagen. Ook kan Engelstalig materiaal ingezet worden bij een vakles;
• Bij medium CLIL is er al sprake van een selectie van thema’s (of gedeelten hiervan) die jaarlijks worden aangeboden via het Engels. Het leren van Engels, het leren van de inhoud en een goed samenwerkingsproces zijn daarbij gecombineerde doelen, bijvoorbeeld bij onderwerpen als gezond eten, hoe planten groeien, meten en wegen, hoe (bepaalde) dieren leven;
• Bij real CLIL wordt een vast percentage van (zaak)vakken structureel en minimaal één uur per week in het Engels gegeven, waarbij vakinhoudelijke doelen en taaldoelen even belangrijk zijn en ook procesdoelen worden nagestreefd, bijvoorbeeld bij onderwerpen uit geschiedenis, duurzaamheid of natuuronderwijs.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik dan hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik dan hier.