Verminder werkstress

pp.06-09_Schoemaker_JSW maart 2017_PlezierHoe komt het toch dat zoveel leerkrachten stress ervaren in hun werk? In Nederland heeft ruim 14 procent van de werknemers te maken met burn-outklachten. In het onderwijs is dit zelfs 17 procent, wat wordt geweten aan de hoge werklast en de hoge mate van betrokkenheid (CBS & TNO, 2015). Leerkrachten zijn inderdaad heel druk. De werkdruk is heel hoog, ze hebben te veel te doen, men vraagt te veel van ze. Hoe verminder je werkstress?

De werkdruk in het onderwijs is hoog, maar waarom krijgen we dan stress van te druk zijn? Dat hoeft toch niet? Zou je ook druk kunnen zijn en geen stress ervaren? Druk is het nu eenmaal, en gaat dat ooit afnemen? In dit artikel ga ik in op de relatie tussen druk zijn en stress ervaren, en geef ik een aantal tips om stress te verminderen en minder druk te zijn.

Relatie tussen stress en druk zijn
De relatie tussen stress en presteren, is beschreven in de wet van Yerkes-Dodson. Deze onderscheidt drie toestanden: onverschilligheid, flow en uitputting. Elke van deze toestanden heeft een ander effect op onze stresshormonen en prestaties (Goleman, 2013). In het onderwijs zijn er maar weinig mensen die niet uitgedaagd worden en die last hebben van onverschilligheid. De meesten hebben juist te veel werk, de eisen gaan hun vermogen te boven en de druk wordt te machtig. En dan gaat het al snel naar uitputting. Maar als we naar de stressmodellen kijken, dan zijn er meer factoren die bepalen of je nu wel of geen stress ervaart. Dat is meer dan alleen de hoeveelheid werk. Daar spelen persoonlijke hulpbronnen, de organisatie en je eigen energiebronnen een rol bij (Bakker & Demerouti, 2006). Ook je eigen persoonlijkheid bepaalt voor een belangrijk deel waar je stress van krijgt. In de mentaliteitentheorie van Van de Griend wordt dit duidelijk uitgelegd (Beijer & Snels, 2014). Er zijn dan vier patronen te zien: afhankelijk, onderwerpend, isolerend en conformerend. Ieder mens heeft zo zijn eigen voorkeurspatroon. Dat zijn psychologische profielen die iedereen gebruikt om zich in de basis prettig te voelen en angsten weg te nemen. Het punt is dat als de druk toeneemt, je meer gaat doen van hetzelfde gedrag. Maar dat gedrag is soms helemaal niet effectief en leidt tot meer stress en uitputting.

Wil je verder lezen maar heb je nog geen abonnement? Klik danĀ hier.
Heb je een abonnement en wil je digitaal verder lezen? Klik danĀ hier.