Betekenisvol onderwijs

p.39_Van de stapel_JSW september 2017_Lef om te luisterenVeel leerkrachten willen graag betekenis geven aan hun werk en er zijn voor de leerling. Aan de basis van dit boek staan die leerlingen. Onder deze doelgroep is onderzoek uitgevoerd waarbij de vraag was welke onderwijskenmerken echt leiden tot betekenisvol onderwijs. Hieruit is het aspiratiemodel ontstaan.

Dit model biedt leerkrachten een kader om de leerlingen een stem te geven in de onderwijsveranderingen. Het beschrijft een innovatieve manier om leerlingen te betrekken bij het leerproces en hen te begrijpen en te inspireren, en is gebaseerd op drie leidende principes: eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn. Dit gaat verder dan de gebruikelijke leerlingenparticipatie, tevredenheidsonderzoeken of leerlingenraad.

Luisteren is hierbij een belangrijke conditie om het model te doen laten slagen. De visie van deze Nederlandstalige bewerking bestaat eruit dat opbrengstgericht werken gebaseerd is op zowel harde als zachte data en hierin is de stem van de leerling een van de belangrijkste onderdelen.

Titelinformatie
Lef om te luisteren
Russell Quaglia en Michael Corso
Huizen, Pica, 2017, 226 pp.
ISBN 978942525079, € 27,95
Beoordeling: *****