Cognitieve functies

cover FloorEmiel_HRCognitieve functies vormen de bouwstenen van het denken. Leerlingen hebben ze nodig om schoolse vaardigheden te leren. Voorbeelden hiervan zijn: nauwkeurig zijn, gegevens verzamelen, relaties leggen, classificeren, plannen en veronderstellingen maken.

Dit boek scherpt dit uitgangspunt nog wat aan door te stellen dat elke leerling ontwikkelmogelijkheden heeft en zich richt op de kwaliteiten van alle leerlingen zonder hierbij hun beperkingen uit het zicht te verliezen. Hiervoor is het ontwikkelingspsychologisch concept ‘Mediërend leren’ ontworpen. Voordeel is dat dit concept gecombineerd kan worden met andere methodes waaraan de richtlijnen en principes van Mediërend leren kunnen worden toegevoegd.

Belangrijk hierbij zijn enkele van de volgende uitgangspunten: kennis blijven vergaren, gevoel van veiligheid bieden, de leerling voert regie over zijn eigen leer- en ontwikkelproces, reflecteren en feedback vragen aan de leerling. Een van de pijlers van het Mediërend leren is de omgekeerde piramide. Dit analyse- en begeleidingsinstrument staat in deze uitgave centraal.

Titelinformatie
Zet in op de ontwikkeling van cognitieve functies!
Floor van Loo en Emiel van Doorn
Dordrecht, Instondo, 2017, 275 pp.
ISBN 9789463170512, € 22,50
Beoordeling: ****