Digitalisering

p.39_Van de stapel_JSW september 2017_Onderwijs in tijden van digitaliseringAls het aan de algemene opinie ligt zou het beheersen van de 21 century skills verplichte kost moeten zijn voor zowel de leerkracht als de leerling. Of digitale vaardigheden werkelijk zo belangrijk zijn voor het onderwijs wordt vanuit verschillende perspectieven onderzocht in deze uitgave.

Digitalisering in het onderwijs heeft zeker geleid tot veel positieve veranderingen en ontwikkelingen, maar zorgt er ook voor dat andere onderwijsactiviteiten wat meer onderbelicht raken. Gestart wordt met bijdragen van leerkrachten die reflecteren op de digitalisering van het onderwijs. Van groot belang is de rol van de leerkracht als inspirator, evenals het belang van zijn expertise en vakkundig onderwijs in een veilige schoolomgeving.

Het tweede deel van dit boek zet de voordelen van de digitalisering in het onderwijs af tegenover de het ideaal van Bildung, waarbij het belang van meer klassieke vorming voorop staat. In het laatste deel wordt het computergebruik in het onderwijs geanalyseerd, waarbij het gebruik van games het onderwijs kan verrijken, maar ook bureaucratie in de hand kan werken.

Titelinformatie
Onderwijs in tijden van digitalisering
Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk
Amsterdam, Boom, 2017, 320 pp.
ISBN 9789024404889, € 24,90
Beoordeling: ****