Effectief leren

p.39_Van de stapel_JSW januari 2018_Elke les teltDat lesgeven meer is dan een ambacht en dat ook goede leerkrachten hun leven lang moeten blijven leren, is vandaag de dag een gegeven. Het is daarom belangrijk dat er een goede visie zit achter het onderwijs dat gegeven wordt. Uitdaging en de noodzaak tot oefenen zijn de belangrijke thema’s binnen deze visie.

Theoretische onderbouwing alleen voldoet niet meer. Het geven van goed onderwijs leidt tot goede prestaties, wat vervolgens weer leidt tot een positief zelfbeeld. Goed onderwijs is echter ook ingegeven door te blijven anticiperen op de situatie binnen een klas. Dit boek laat zien hoe er effectief en goed les gegeven kan worden door uit te gaan van zes op onderzoek gebaseerde principes: het bieden van uitdaging, het overdragen van kennis, het geven van voorbeelden, het oefenen en onthouden, het geven van feedback en het stellen van vragen.

Deze principes worden door praktische strategieën ingeleid die zich afspelen in het klaslokaal. Belangrijk hierbij is dat de leerkracht goed weet welke lesstof men de leerling wil aanleren zodat er goed onderwijs op maat gegeven kan worden.

Titelinformatie
Elke les telt
Shaun Allison en Andy Tharby
Huizen, Pica, 2017, 223 pp.
ISBN 9789492525260, € 24,95
Beoordeling: ****