Emotionele veiligheid

p.39_Van de stapel_JSW februari 2018_Een kind dat zich veilig voeltOuders van nu hebben de neiging om ervoor te zorgen dat hun kind op materieel vlak niets tekort komt. Ook willen zij de perfecte ouder zijn, wat natuurlijk een onmogelijke opgave is. Kinderen hebben vaak hele andere behoeften, zoals behoefte aan aandacht, vertrouwen en een veilige thuisbasis.

Om de ouders van nu en de opvoeders hier een handje bij te helpen, is de methode ‘Cirkel van veiligheid’ ontwikkeld. Dit zelfhulpboek is hierop gebaseerd en richt zich op de veilige gehechtheid tussen ouder en kind. Een uitleg wordt gegeven waarom hechting zo belangrijk is en waarom veiligheid juist vaak niet aanwezig is. De gezamenlijke emotionele ervaring van opvoeder en kind lijkt een grote plek hierbij in te nemen.

Er is verder aandacht in dit boek voor de wijze waarop er een goede balans kan zijn tussen bescherming en zelfstandigheid van het kind. Er wordt gekeken naar de eigen opvoeding van ouders en welke invloed dit heeft op de gehechtheid van het kind. De website www.nieuwezijds.nl/downloads geeft toegang tot vragenlijsten die behoren bij deze uitgave.

Titelinformatie
Een kind dat zich veilig voelt
Kent Hoffman, Glen Cooper en Bert Powell
Amsterdam, Nieuwezijds, 2017, 352 pp.
ISBN 9789057124839, € 29,95
Beoordeling: ***