Engels

256297.indbEen herziene en geactualiseerde uitgave van een handboek voor de leerkracht in het basisonderwijs. Het boek biedt een helder overzicht van alles wat er nodig is om een kwalitatief goede Engelse les te kunnen geven en sluit aan bij de kennisbasis Engels voor de pabo.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals de enorme toename van het aanbod van Engels buiten de school om, worden uitgebreid besproken in de introductie. Aan de hand van een actuele theorie over het leren van talen worden diverse didactische principes van het geven van Engels behandeld, zoals het vierfasenmodel, vroeg vreemdetalenonderwijs en primary CLIL.

Verder staan er doelstellingen, leerlijnen en toetsing centraal vanuit de vakdidactiek. In het laatste hoofdstuk ligt het accent op het samenstellen van een flexibel en gedifferentieerd programma Engels dat inspeelt op de verschillende niveaus, leerstijlen en interesses van de leerlingen. De website www.engelsinhetbasisonderwijs.noordhoff.nl biedt samenvattingen van de hoofdstukken, toetsvragen en tevens aanvullende en actuele informatie, ondersteunende bronnen en uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

Titelinformatie
Engels in het basisonderwijs
Marianne Bodde-Alderlieste en Lauren Salomons
Groningen, Noordhoff Uitgevers2018, 365 pp.
ISBN 9789001846190, € 34,25
Beoordeling: ****