Filosoferen met kinderen

p.00_Van de stapel_JSW maart 2017_Kan een bloemkool denkenDe bijzondere titel van dit boek is ontleend aan de eerste les filosofie die de auteur gegeven heeft en waarin de vraag centraal stond of een bloemkool kan denken. De lessen in filosoferen starten met theorie rondom het filosoferen met kinderen.

De leerstijlen, meervoudige intelligentie, beeldvormers en filosofische leeromgeving en kerndoelen komen voorbij. Maar ook hoe je vragen stelt tijdens een filosofisch gesprek en hoe je filosoferen op school implementeert. Na het theoretisch kader is er veel ruimte in dit boek voor direct toepasbare lessen voor de onder- en bovenbouw.

De vijf hoofdthema’s uit de filosofie die gebruikt worden zijn: het zijn, het denken, de mens, taal en doen of ethiek. De onderwerpen van de lessen variëren van vraagstellingen als ‘Kan een bloemkool denken?’ tot ‘Is de mens een dier?’ De opbouw van de lessen is zeer gedegen uitgewerkt en biedt de leerkracht goed gereedschap voor het geven van lessen filosofie.

Titelinformatie
Kan een bloemkool denken?
Jan de Bas
Den Haag, Acco, 2016, 238 pp.
ISBN 9789492398000, € 22,50
Beoordeling: *****