Gedragsproblemen

p.00_Van de stapel_JSW maart 2017_Gedragsproblemen bij kinderenBrutaliteit en boosheid zijn emoties die bij de normale ontwikkeling van kinderen horen. Wanneer dit gedrag vaak voorkomt, en dit gedrag schadelijk gaat worden voor het kind zelf of de omgeving, wordt er gesproken van gedragsproblemen.

Deze gedragsproblemen worden vaak pas in een laat stadium (h)erkent, waarna er een behandeling volgt. Veel ouders en leerkrachten willen graag praktische adviezen waar zijzelf in eerste instantie mee aan de slag kunnen gaan. Deze wegwijzer legt uit wat gedragsproblemen nu eigenlijk zijn en wanneer die ernstig zijn. Ook is er aandacht voor wat de nadelige gevolgen hiervan zijn op de korte en de lange termijn en hoe gedragsproblemen ontstaan.

De praktische handreikingen worden aan de hand van een ‘Twaalf Stappen Plan’ aangereikt. Hierin staan onder andere adviezen hoe de leerkracht ingewikkelde onderwerpen aan de ouders kan toelichten, maar ook hoe je het kind kan helpen problemen op te lossen met andere kinderen en hoe het kind beter kan leren omgaan met boosheid.

Titelinformatie
Gedragsproblemen bij kinderen
Walter Matthys en Christine Boersma
Amsterdam, Hogrefe, 2017, 117 pp.
ISBN 9789492297112, € 19,95
Beoordeling: ****