Gepersonaliseerd leren

p.39_Van de stapel_JSW oktober 2017_Gepersonaliseerd lerenDe huidige trend binnen het onderwijs is het gepersonaliseerd leren. Overal kom je het tegen als onderwijsthema of speerpunt. In grote lijnen zou je kunnen zeggen dat het onderwijs op maat is waarbij de leerling de regie heeft. Toch is er geen eenduidige definitie te geven voor gepersonaliseerd leren.

Per onderwijsomgeving vraagt dit om een eigen invulling. De leerling krijgt ruimte om te werken aan eigen doelen en heeft hierbij het volledige eigenaarschap. In deze uitgave worden concrete proces- en ontwerptools geboden om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van het gepersonaliseerd leren. Nadat de betekenis van gepersonaliseerd leren is neergezet, volgt de visie. In dit deel komen ontwerpvragen voor gepersonaliseerd leren aan de orde.

In het laatste hoofdstuk worden voorbeeldmodellen getoond die aansluiten bij veranderingsprocessen naar gepersonaliseerd leren. Dit thema nodigt uit tot verdieping door middel van de sleutelvragen en sleutelgedachten. Daarnaast zijn er actiesleutels die verwijzen naar concrete werkvormen of teamactiviteiten.

Titelinformatie
Gepersonaliseerd leren in een notendop
Michel van de Ven
Helmond, Onderwijs Maak Je Samen, 2017, 96 pp.
ISBN 9789079336234, € 19,95
Beoordeling: *****