Inspirerende leerkracht

p.39_Van de stapel_JSW september 2017_De inspirerende leraarDe leerkracht is niet alleen belangrijk voor de kennisoverdracht, maar zijn rol is breder van aard. De leerkracht draagt bij aan de talentontwikkeling van de leerling en schept de voorwaarden voor de leerling, zodat die ervaringen kan opdoen en zich in de volledige breedte kan ontplooien. Om dit te bereiken als leerkracht worden in dit boek zeven vaardigheden beschreven.

In de eerste hoofdstukken zijn er ervaringsverhalen beschreven, evenals oefeningen rondom het ontdekken van talenten en kwaliteiten en het werken en leren vanuit dromen en doelen. Het tweede deel is meer praktisch van aard en gaat in op hoe je dromen en doelen vorm kunt geven en welke vaardigheden en eigenschappen je daarvoor nodig hebt. Samenwerking komt hierbij aan bod, maar ook creatief en oplossingsgericht denken, initiatief nemen en het vergroten van veerkracht, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zijn hierbij van belang.

De zeven vaardigheden die in het boek besproken worden, staan met elkaar in verband en versterken elkaar. De oefeningen en reflectievragen helpen om de koppeling te maken naar de eigen praktijksituatie, zodat er direct getoetst kan worden of deze aanpak werkt.

Titelinformatie
De zeven vaardigheden van de inspirerende leraar
Michel Linthorst
Houten, LannooCampus, 2017, 192 pp.
ISBN 9789401441551, € 24,99
Beoordeling: *****