Interne begeleiding

p.39_Van de stapel_JSW december 2017_De toekomst van de intern begeleiderElke basisschool in Nederland heeft inmiddels een intern begeleider in dienst. Niet alleen zijn er meer intern begeleiders bijgekomen in de afgelopen dertig jaar, ook is de visie op de inhoud van deze functie in die periode continu doorontwikkeld. Toch ligt er nog een uitdaging op het terrein van gepersonaliseerd leren en leerlinggerichte onderwijsaanpak.

De grote vraag is dan ook of de intern begeleider nog toekomst heeft en hoe deze toekomst er dan precies uit zal gaan zien? Een antwoord hierop ligt in een actieve bijdrage van de intern begeleider aan nieuwe onderwijsvisies en het organiseren van de school. Aan de hand van een drietal scenario’s wordt deze nieuwe toekomst verkend.

Scenario 0 bestaat uit het niet inzetten van een intern begeleider, scenario 1 gaat over interne begeleiding in de klassieke school en scenario 2 is gericht op interne begeleiding in de school als leergemeenschap. Dit laatste scenario is toekomstgericht en hierbij is de intern begeleider als topcoach of meewerkend voorman altijd gericht op het leren van het team.

Titelinformatie
De toekomst van de intern begeleider
Luc F. Greven
Dordrecht, Instondo, 2017, 160 pp.
ISBN 9789463170918, € 29,95
Beoordeling: ****