Kind en echtscheiding

p.39_Van de stapel_JSW oktober 2017_Kinderen op de eerste plaatsEindelijk is er een Nederlandse vertaling verschenen van Putting children first: Proven Parenting for Helping Children Thrive Through Divorce uit 2010. Het thema kind en scheiding is ook nu een belangrijk onderwerp binnen de opvoeding.

Een opvallend kenmerk van de beschreven strategie is dat men niet direct uitgaat van alleen maar negatieve effecten van een scheiding, maar vindt dat kinderen juist met passende hulp er sterker en veerkrachtiger uitkomen dan voor de scheiding. Een positieve inbreng van de ouders of het emotioneel intelligent ouderschap is hierbij essentieel.

Dit boek vertelt hoe er met kinderen gepraat kan worden over de veranderingen van een scheiding in een gezin en geeft daardoor ouders inzicht in de gevoelens van kinderen. Er is aandacht voor wat de blijvende gevolgen van een scheiding zijn en welke uitdagingen er zijn bij het aangaan van een nieuwe relatie. Belangrijk onderdeel van het interventieprogramma is het ouderschapsplan welke is ingedeeld per ontwikkelingsfase van het kind.

Titelinformatie
Kinderen op de eerste plaats
JoAnne Pedro-Carroll
Amsterdam, Nieuwezijds, 2017, 351 pp.
ISBN 9789057124754, € 24,95
Beoordeling: ***