Kindermishandeling

p.39_Van de stapel_JSW december 2017_Een stille leerling in de klasHelaas is het thema kindermishandeling nog steeds een belangrijk onderwerp in de vakliteratuur. Uit recent onderzoek blijkt dat een kwart van de leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs te maken heeft gehad met mishandeling.

Aangezien zowel de leerling als de omgeving vaak geen melding maakt hiervan, ligt er een belangrijke taak bij het onderwijs om mishandeling te herkennen en daar waar mogelijk actie op te zetten. In dit boek wordt de ernst van de gevolgen van psychische verwaarlozing beschreven en de enorme positieve invloed die de leerkracht kan hebben op de ontwikkeling van verwaarloosde leerlingen. Deze positieve invloed uit zich in wetenschappelijk onderbouwde suggesties, zoals echte aandacht en waardering voor en het erkennen van de leerling.

Elk hoofdstuk start met een ingrijpende herinnering van een fictief personage dat als kind mishandeld is. Vervolgens worden deze verhalen vergeleken met wat hierover door professionals geschreven wordt, waarna er praktische suggesties voor de leerkracht volgen.

Titelinformatie
Een stille leerling in je klas
Peter Mol
Tielt, Lannoo Campus, 2017, 189 pp.
ISBN 9789401446570, € 24,99
Beoordeling: ****