Opvoeden

p.39_Van de stapel_JSW juni 2017_De opvoedparadoxOpvoeden is hot zou je zeggen gezien de enorme hoeveelheid boeken die er op dit terrein is verschenen de afgelopen jaren. Toch is hierbij de vraag of al deze boeken wel bijdragen tot een verbetering in de opvoeding.

Het lijkt erop dat het opvoedidee overheerst dat opvoeden de laatste dertig jaar meer een doelgerichte taak is geworden waarbij er een ideaal soort kind gecreëerd wordt. Kern van dit boek is dat ouders zich niet zozeer zouden moeten focussen op hoe het zou moeten zijn, maar meer zouden moeten zorgen voor de juiste omstandigheden waarin een kind zich kan ontwikkelen en ontplooien.

Dit boek geeft een overzicht van de evolutie van de kinderjaren en van de liefde, maar laat vooral zien hoe kinderen creatief en veerkrachtig worden en leren om zelf problemen op te lossen en zich staande te houden in een complexe maatschappij. Dit wordt gestimuleerd door kinderen te laten leren door te kijken en te laten luisteren, maar ook door te spelen. Het boek schenkt tot slot aandacht aan de fasen van opgroeien, relatie tussen kind en technologie en de waarde en moraliteit van de zorg voor kinderen.

Titelinformatie
De opvoedparadox
Alison Gopnik
Amsterdam, Nieuwezijds, 2017, 285 pp.
ISBN 9789057123139, € 22,95
Beoordeling: *****