Pedagogisch klimaat

p.39_Van de stapel_JSW maart 2018_Groeien met mindsetOm als school en als leerling in beweging te blijven en het beste in jezelf naar boven te halen, kan men gebruikmaken van de mindsettheorie van Carol Dweck. Deze theorie verklaart waarom ontwikkeling soms hapert en biedt veel tips en tools om groei te faciliteren.

Er zijn echter twee manieren om naar jezelf te kijken, namelijk vanuit de vaste mindset of vanuit de groeimindset. Vanuit de vaste mindset staan de persoonlijke eigenschappen vast. Vanuit de groeimindset is verandering mogelijk en wordt er gekeken naar verschillen. Deze overtuigingen zijn bepalend voor de manier waarop een leerling omgaat met uitdagingen, kritiek en inspanningen.

Dit praktische boek behandelt ook vragen, zoals: hoe stel je uitdagende doelen in je leerzone, hoe zet je procesgerichte feedback in om ontwikkeling te stimuleren, waarom het belang om focus te verleggen van presteren naar leren, hoe dragen fouten bij aan groei, wat zijn leerkuilen en hoe kan ‘groeitaal’ een groeigericht pedagogisch klimaat binnen de school bevorderen?

Titelinformatie
Groeien met mindset
Floor Raeijmaekers
Dordrecht, Instondo, 2018, 94 pp.
ISBN 9789463170536, € 22,50
Beoordeling: ****