Praktijkonderzoek

COU_onderzoek_15.inddDe methodiek welke in de herziene uitgave van het boek Praktijkonderzoek in de school beschreven wordt, kenmerkt zich door een krachtige verbinding tussen onderzoeken en innoveren. Dit is een leidraad bij het voorbereiden en uitvoeren van praktijkonderzoek en biedt hierdoor concrete handvatten voor duurzame schoolontwikkeling.

De eerste twee hoofdstukken geven een algemeen beeld van praktijkonderzoek en de toepassing ervan in het onderwijs. Vervolgens komen de hoofdfasen van onderzoek aan bod: oriënteren, plannen, verzamelen, analyseren, concluderen, ontwerpen, rapporteren en presenteren, waarbij er veel aandacht is voor data-analyse. Hiermee ontwikkelen de leerkrachten hun onderzoekvaardigheden.

De begeleidende website www.praktijkonderzoek.com biedt definities van begrippen, uitwerkingen van de oefenopgaven, weblinks en sjablonen voor onderzoeksinstrumenten. Het docentendeel biedt opleidingsdocenten handreikingen voor het ontwikkelen van een onderzoekleerlijn en het begeleiden en beoordelen van praktijkonderzoek.

Titelinformatie
Praktijkonderzoek in de school
Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen
Bussum, Coutinho, 2016, 336 pp.
ISBN 9789046905135, € 32,50
Beoordeling: ****