Schoolcultuur

p.00_Van de stapel_JSW maart 2018_Handboek schoolcultuur‘Het gedrag van mensen wat leidt tot het behalen van de doelen van de school en tot toename van het welbevinden van jezelf en anderen staat voor een professionele cultuur’. Deze publicatie start met een heldere omschrijving van wat nu eigenlijk een professionele schoolcultuur inhoudt.

Vertrouwen en openheid tussen leerkrachten onderling is de basis voor die professionele schoolcultuur. Daarnaast is het belangrijk om een goede leerkracht-leerling interactie te onderhouden welke verder reikt dan de didactiek, maar meer gericht is op de persoonlijke verhouding. Hierbij is de koers van de school richtinggevend, evenals de omgangscultuur binnen de school.

De rol van de schoolleider is belangrijk in dit traject naar een professionele schoolcultuur door het uitdagen en ondersteunen van de leerkracht. Belangrijk is om te beseffen dat de schoolloopbaan van een kind één groot socialisatieproces is. Daarom is het van groot belang dat zij in een professionele schoolcultuur opgroeien. Want deze leerlingen zijn de cultuurdragers van morgen.

Titelinformatie
Handboek professionele schoolcultuur
Henk Galenkamp en Jeannete Schut
Huizen, Pica, 2018, 207 pp.
ISBN 9789492525000, € 24,95
Beoordeling: *****