Sociaal-emotioneel leren

SEL_kleinLeerlingen die hun eigen emoties begrijpen, zullen zich beter in kunnen leven in de ander. Op deze wijze zullen zij ook minder snel anderen beschadigen en zijn zij beter in staat om problemen zelfstandig op te lossen en relaties te onderhouden.

Deze eyeopener is gebaseerd op sociaal-emotioneel leren (SEL) en is belangrijk voor het onderwijs, omdat het aanleren van schoolse vaardigheden hand in hand gaat met sociaal-emotioneel leren. In dit boek is er veel aandacht voor de verschillende visies van SEL en de theorie hierachter. De vijf SEL-competenties, besef van zichzelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken, worden uitgebreid beschreven aan de hand van praktische voorbeelden.

De fases van voorbereiding, implementatie en verankering bij de keuze voor SEL door een school komen in dit laatste deel aan bod. Ook is er ruimte voor verkenning van de SEL-competenties van de leerkracht en het schoolteam. Dit laatste kan verbeterd worden via een in het boek aangeboden minicursus, waarmee schoolteams zichzelf nog kunnen versterken op het terrein van SEL.

Titelinformatie
SEL
Kees van Overveld
Huizen, Pica, 2017, 176 pp.
ISBN 9789491806926, € 19,95
Beoordeling: *****