Sociaal storend gedrag

p.39_Van de stapel_JSW februari 2018_Brutaal boos en opstandig gedragElke leerkracht heeft het weleens meegemaakt in zijn of haar klas: de leerling die door sociaal storend gedrag de leerkracht of een medeleerling uitdaagt. Of nog erger: de sfeer in de klas verpest. Dit is niet wenselijk en kan, naast spanning in de klas, ook een negatieve invloed hebben op het werkplezier van de leerkracht.

Eerste prioriteit hierbij is om ervoor te zorgen dat dit sociaal storende gedrag vermindert. Belangrijk zijn hierbij de adviezen die zijn gebaseerd op ouderinterventies gericht op opvoedingsvaardigheden, zoals het geven van positieve opdrachten en het geven van complimenten, maar ook time-out en berispen. Verder zijn de adviezen gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische interventies voor kinderen waarbij de focus ligt op oplossend gedrag en het beter leren omgaan met boosheid.

Het boek is opgedeeld in tien korte hoofdstukken die vooral insteken op hoe je als leerkracht meer kunt sturen op sociaal passend gedrag aan de hand van het ‘Twaalf Stappen Plan’. De samenwerking met ouders en eventuele hulpverlening is hierbij van groot belang.

Titelinformatie
Brutaal, boos of agressief gedrag op school
Walter Matthys en Christine Boersma
Amsterdam, Hogrefe, 2018, 119 pp.
ISBN 9789492297242, € 15,00
Beoordeling: *****