Sociale veiligheid

p.39_Van de stapel_JSW januari 2018_Sociale veiligheid in de schoolEen van de meest belangrijke randvoorwaarden om goed onderwijs te kunnen geven, is het bieden van een positieve en veilige schoolomgeving. Het gaat hierbij om meer dan het naleven van de Wet sociale veiligheid. Sociaal-emotioneel leren en het werken aan maatschappelijk relevante competenties zijn zo mogelijk van meer importantie.

Dit uit zich onder meer in het ontwikkelen van normen en waarden en het constructief leren omgaan met verschillen. Op deze wijze leren leerlingen vertrouwen te hebben in zichzelf, wat weer de basis is voor een goede motivatie en goed onderwijs. In deze uitgave is veel aandacht voor cyberpesten en de aanpak hiertegen.

Drie schoolportretten geven een beeld van de stand van zaken over de sociale veiligheid in de klas. De rol van schoolleider hierbij is ook van groot belang. Deze moet zorgdragen voor verbinding en consensus in de school. Het geheel wordt afgesloten door het bieden van een stappenplan voor implementatie van sociale veiligheid in de eigen school.

Titelinformatie
Sociale veiligheid in school
Cathy van Tuijl en Ingrid Zijlstra
Huizen, Pica, 2017, 136 pp.
ISBN 9789492525406, € 25,00
Beoordeling: ****