Verhalend schrijven

p.39_Van de stapel_JSW september 2016_Mijn penVanuit het leernetwerk Schrijven Kun Je Leren zijn lessen tot stand gekomen waarin kinderen verleid worden om met plezier mooie, zelfgefantaseerde verhalen te schrijven. Dit boek ondersteunt de leerkracht door het aanreiken van tools en bouwstenen waarmee hij de leerling kan motiveren en stimuleren om tot mooie verhalen te komen. Hiervoor is een doorgaande leerlijn ontwikkeld waarbij drie aspecten van belang zijn: wie, wanneer en waar.

Kinderen leren stap voor stap om meer en rijker te schrijven over de tijd en de plaats waarin verhalen zich afspelen. Een andere tool die verwerkt is in de lessen, is het gebruikmaken van voorbeeldteksten van kinderen zelf en vanuit de jeugdliteratuur. Deze voorbeelden zijn verwerkt in een database waaruit leerkrachten weer kunnen putten.

Andere instrumenten die gebruikt zijn, zijn de videoclips waarin leerlingen vertellen over hun afwegingen tijdens het schrijven van verhalen, hulpkaarten bij strategisch schrijven en bevorderen van zelfsturing en tot slot het toepassen van peerfeedbackkaarten. De website www.iselinge.nl/verhalenvertellen geeft een overzicht van alle benodigde materialen voor de lessen.

Mijn pen heeft iets te vertellen
Eric Besselink, Eline Seinhorst
Doetinchem, Iselinge Hogeschool, 163 pp.
Eigen uitgave, gratis
Beoordeling: *****