Zinvol leren

p.00_Van de stapel_JSW april 2017_In 7 stappen naar zinvol lerenOm je plek in deze kleurrijke wereld te vinden, is het van wezenlijk belang dat je weet wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Maar ook hoe je keuzes kunt maken en je durft te ontwikkelen in vertrouwen in plaats van in angst.

De basis voor antwoorden op al deze vragen is in het onderwijs al gelegd. Hierover gaat deze inspiratiegids, welke is gebaseerd op de grondgedachte van verbinden en creëren en zinvol leren. Zinvol leren doe je in een omgeving waar je tot ontwikkeling en bloei komt. Dit persoonlijk leren wordt hier toegelicht aan de hand van zeven stappen: zelfverwezenlijking, authenticiteit, zelfsturing, ontdekken & realiseren, creatie, verbinden en veilige omgeving. Zo zorgt het creëren van een veilige en inspirerende leeromgeving voor verbinding.

Naast oefeningen, intermezzo’s en tips bevat het boek ook een aantal verhalen uit de praktijk, zoals het ontstaan van de Steve Jobsscholen. Leerkrachten kunnen via deze weg ontdekken welke aannames ten grondslag liggen aan de wijze van begeleiding van hun leerlingen.

Titelinformatie
In 7 stappen naar zinvol leren
Chantal Trigallez
Houten, LannooCampus, 2016, 119 pp.
ISBN 9789401438469, € 19,99
Beoordeling: ****