Over JSW

JSW (Jeugd in School en Wereld) houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen in het basisonderwijs – al vanaf 1913!

Het blad bevat praktische (overzichts)artikelen, methodebesprekingen of -vergelijkingen, ervaringen van leerkrachten met een bepaalde aanpak of werkwijze, en interviews met onderwijsgevenden en deskundigen op een bepaald gebied.
JSW verschijnt maandelijks, met uitzondering van juli en augustus.

Vakgebieden
De vakgebieden van JSW zijn: Taal, Rekenen-wiskunde, ICT en media, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Oriëntatie op mens en wereld, Passend onderwijs, Professionalisering.

Doelgroep
JSW is er voor alle leerkrachten (groep 1 t/m 8) in het basis- en speciaal onderwijs, die het onderwijs in de klas elke dag vormgeven. Daarnaast richt JSW zich op de aankomende leerkrachten, de pabostudenten. Het spreekt voor zich dat het blad ook een belangrijke informatiebron is voor schooldirecteuren, intern begeleiders, pabostudenten, schoolbegeleiders, bibliotheken/mediatheken en onderwijsinspecties.

Meer weten over een onze redactieleden, rubriekauteurs of netwerkleden? Klik dan op de naam.

Uitgeverij
Iris Nonkes-van den Berg – Hoofdredacteur
Twan Epe – Bureau- en webredactie

Redactieleden
Martin Bootsma – Redactievoorzitter
Karen van Kooten  – Redactielid
Michelle Clement  – Redactielid
Rita Gudden – Redactielid
Pieter Gerrits – Redactielid

Rubriekauteurs
Bianca Pannekoek
Marieke Baselmans
Menno Kolk

Netwerkleden
Eva Naaijkens
Mark van der Veen
Bronja Versteeg
Erno Mijland
Ellen Rohaan
Martine Gijsel
Martie de Pater
Ina Cijvat
Simon Ettekoven
Dolf Janson
Jarise Kaskens
Marieke Peeters
Harry Stokhof
Erik Meester
Mark van der Pol

Disclaimer