Dolf Janson
Netwerklid

‘JansonAdvies is de naam van mijn bureau. Onder deze naam ben ik beschikbaar voor advisering, productontwikkeling en het schrijven van allerlei soorten teksten. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van een consequente spellingdidactiek en de vertaling daarvan naar Op zoek naar letters – de andere spellingmethode. Activiteiten gericht op professionalisering van leraren en de daarmee verbonden schoolontwikkeling heb ik ondergebracht in JansonAcademy.’