Erik Meester
Netwerklid

Erik Meester is sinds augustus 2017 netwerklid van JSW. HijĀ is onderwijsadviseur en specialiseert zich met name op het gebied van lerende organisaties, curriculumontwikkeling en leerpsychologie.