Eva Naaijkens
Netwerklid

Eva Naaijkens is schoolleider bij de Alan Turingschool in Amsterdam. De Alan Turingschool is in schooljaar 2016/2017 gestart nadat dit initiatief, met drie andere initiatieven, de Amsterdamse scholenwedstrijd heeft gewonnen. Daarvoor was Eva Naaijkens onder andere directeur van SBO Michaelschool in Amersfoort (Excellente School 2013, 2014 en 2015-2017) en directeur van KPOA Expertisecentrum voor orthopedagogisch en didactisch onderzoek.