Mirjam Tuinder
Hoofdredacteur a.i.

Mirjam Tuinder is sinds augustus 2017 interim hoofdredacteur van HJK. Zij vervangt hoofdredacteur Iris Nonkes-van den Berg, die met zwangerschapsverlof is. Mirjam Tuinder is eigenaar van Mirjam Tuinder Educatieve Projecten. Als interim uitgever, projectmanager, conceptontwikkelaar, eindredacteur is zij bekend met alle aspecten van het educatieve veld.