Pieter Gerrits
Redactielid JSW

Ik ben werkzaam bij Verus. Als adviseur identiteit wil ik het onderwijs ondersteunen om de belangrijkste vragen en ambities van deze tijd goed te kunnen aanpakken. Dit wil ik doen door met scholen na te denken waar zij voor staan en vanuit welke visie zij keuzes voor goed onderwijs maken. Hierbij baseer ik mij op recente onderwijskundige inzichten én het christelijk- en katholiek denken. Het gaat uiteindelijk om de ontwikkeling van het kind als persoon.

Mijn achtergrond is die van leraar en onderwijskundige. In mijn vorige baan bij CPS heb ik als onderwijsadviseur gewerkt aan een aantal onderwijsinhoudelijke thema’s als rekenonderwijs, kwaliteitszorg en didactiek. Onder andere publiceerde ik Gouden Regels voor een Sterke School. Bij Verus wil ik onderwijskundige thema’s verbinden met een bredere of onderliggende visie op goed onderwijs. De vraag naar de bedoeling of het waartoe van onderwijs kan daarbij helpen.