Yvonne Leenders (1963)
Netwerklid

Yvonne Leenders is projectleider Taal & Rekenen, VVE en Omgaan met verschillen binnen het programma School aan Zet dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Yvonne heeft sinds een aantal jaren een eigen adviespraktijk en was daarvoor werkzaam bij CPS in Amersfoort en KPC Groep in ‘s-Hertogenbosch.

Zij is bekend met meerdere onderwijsterreinen en de laatste jaren vooral actief op taal/lezen, rekenen, onderwijs aan jonge (risico-)kinderen, omgaan met gedragsproblemen, vorm en inhoud geven aan differentiatie. Yvonne is bij verschillende landelijke innovatieprojecten betrokken (geweest), zoals effectieve instructie, de overgang po-vo, vve, de 1-zorgroute, werken met groepsplannen en passend onderwijs.