Praktisch en actueel

Praktijk digitaal – Sociale netwerken

Vanaf groep 6 neemt het smartphonegebruik onder kinderen sterk toe: 92 procent van alle 12-jarigen heeft een smartphone, van wie 90 procent toegang heeft tot internet via wifi of 3G/4G (Kennisnet, 2017). Kinderen krijgen dan toegang tot het internet en gaan gebruikmaken van verschillende social media. Maar zijn de kinderen uit de bovenbouw van de […]

Praktijk digitaal – Jig Saw

Onlangs stond in het thematisch onderwijs van mijn school in de groepen 4 en 5 Azië centraal. We maakten met de kinderen een vergelijking tussen woon- en leefomstandigheden in Nederland en drie Aziatische landen, te weten China, Japan en Indonesië. We lazen bekende verhalen uit deze landen, bespraken culturele gewoonten en stonden uitgebreid stil bij […]

Vacature: redactieleden JSW

Wil je JSW inhoudelijk vormgeven? Kennis overdragen en inspiratie opdoen? Laat het ons weten! Voor de redactie van vakblad JSW zijn wij per direct op zoek naar nieuwe redactieleden. Als redactielid heb je een afwisselende functie met veel inhoudelijke verantwoordelijkheid en help je mee aan de verdere ontwikkeling van JSW. Het geeft je de kans […]

Vul een vragenlijst in over online imago

Peter de Vries, expert ouderbetrokkenheid bij CPS, gaat een artikel schrijven over het online imago. Voor dit artikel willen we peilen of het beeld dat de scholen en leerkrachten van zichzelf neerzetten klopt met wat zij willen uitstralen en zijn benieuwd of dit imago invloed heeft op de beeldvorming bij ouders. Om deze mening te peilen, […]

Uitgewerkte voorbeelden primary CLIL

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is in opmars in het basisonderwijs. Hoe kun je verantwoord en praktisch met primary CLIL werken naar gedifferentieerde taalvaardigheidsniveaus van de leerlingen? Wat levert het combineren van taal en vakinhoud op? Het artikel ‘Vakken in het Engels’, dat gepubliceerd is in JSW januari 2018, ging op deze vragen in. […]

Praktijk digitaal – Een rubric inzetten

Het ontwikkelen van competenties krijgt steeds meer aandacht in het basisonderwijs. Hoe kun jij dit proces als leerkracht vormgeven en monitoren? En: kunnen je leerlingen zelf ook volgen en beoordelen of en hoe zij deze vaardigheden ontwikkelen? Volgens Thijs, Fisser en Van der Hoeven (2014) wordt voor deze vaardigheden vaak de begrippen 21st century skills, […]